Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Πανεπιστημιούπολη 2, Θηβών 250, Αιγάλεω 12244
Κτίριο Α, Αίθουσα Α-114,
τηλ: +30 210 538-1252
email: msciot@uniwa.gr