Η Συντονιστική Επιτροπή

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του ΠΜΣ έχει την εξής σύνθεση:

  • Καλτσάς Γρηγόρης, Καθηγητής, Διευθυντής του ΠΜΣ
  • Πατρικάκης Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ
  • Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος, Καθηγητής, Μέλος
  • Παπαγέωργας Παναγιώτης, Καθηγητής, Μέλος
  • Κανδρής Διονυσιος. Αναπληρωτής Καθηγητής, Μέλος