Διδάσκοντες

Α εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Διδάσκοντες
IoT.11 Ενσωματωμένα Συστήματα και Συστήματα Πραγματικού Χρόνου

(Embedded and Real-Time Systems)

Κουλούρας Γρ.
Παπαγέωργας Π.
IoT.12 Διαδίκτυο των Πραγμάτων

(Internet of Things – Web of Things)

Κουλούρας Γρ.
IoT.13 Υπολογιστική Ευφυΐα και Βαθιά Μάθηση

(Computational intelligence and Deep Learning)

Αλεξανδρίδης Α.
Ζώης Η.
IoT.14 Μεθοδολογία Έρευνας – Τεχνική Συγγραφή

(Methodology of Research and Technical Writing)

Βόκας Γ.
Φαμέλης Ι.
IoT.A1 Μάθημα Επιλογής Ομάδας Α (Μάθημα Ειδίκευσης – ΜΕ)(1/2)

Επιστημονικοί Υπολογισμοί και Μαθηματική Μοντελοποίηση
(Scientific Calculations and Mathematical Modeling)

Φαμέλης Ι.
Παπαδόπουλος Π.
Πάτσης Γ.
IoT.A2 Μάθημα Επιλογής Ομάδας Α (Μάθημα Ειδίκευσης – ΜΕ)(1/2)

Νεφοϋπολογιστική και Ανάλυση Δεδομένων
(Cloud Computing & Data Analytics)

Κουλούρας Γρ.
Πατρικάκης Χ.

B εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Διδάσκοντες
IoT.21 Κυβερνο-φυσικά Συστήματα και Έξυπνες Υποδομές

(Cyber-Physical Systems [CPS] and Smart Infrastructures)

Πατρικάκης Χ.
Παπαγέωργας Π.
Βόκας Γ.
IoT.22 Αισθητήρες, Μικροσυστήματα και Έξυπνες Συσκευές

(Sensors, Microsystems and Smart Devices)

Καλτσάς Γρ.
Γουστουρίδης Δ.
Ζαχαριάδου Α.
IoT.B1 Μάθημα Επιλογής Ομάδας Β
(Μάθημα Ειδίκευσης – ΜΕ) (2/5)Εύκαμπτα Συστήματα και Φορετές Διατάξεις
(Flexible Systems and Wearable devices)
Καλτσάς Γρ.
Βασιλειάδης Σ.
Μπέλεση Β.
IoT.B2 Μάθημα Επιλογής Ομάδας Β
(Μάθημα Ειδίκευσης – ΜΕ) (2/5)Βιομηχανικός και Ευφυής Έλεγχος
(Industrial and Intelligent Control)
Αλεξανδρίδης Α.
Κανδρής Δ.
IoT.B3 Μάθημα Επιλογής Ομάδας Β
(Μάθημα Ειδίκευσης – ΜΕ) (2/5)Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα σε Κυβερνοφυσικά Συστήματα
(Security and Privacy in Cyber-Physical Systems)
Πατρικάκης Χ.
IoT.B4 Μάθημα Επιλογής Ομάδας Β
(Μάθημα Ειδίκευσης – ΜΕ) (2/5)Ασύρματα Δίκτυα Δεδομένων και Αισθητήρων
(Wireless Data and Sensors Networks)
Κανδρής Δ.
Παπαγέωργας Π.
IoT.B5 Μάθημα Επιλογής Ομάδας Β
(Μάθημα Ειδίκευσης – ΜΕ) (2/5)Έξυπνα Περιβάλλοντα Eµβύθισης και Eπίγνωση Kατάστασης
(Smart Immersive Environments and Situational Awareness)
Πατρικάκης Χ.