Διενέργεια Μαθημάτων μέσω Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

 

Mετά από συνεννόηση με τους διδάσκοντες του ΠΜΣ, τα μαθήματα θα διεξαχθούν μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για το διάστημα που θα ισχύει η προσωρινή απαγόρευση.

Για την υλοποίηση της διδασκαλίας θα χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή διεξαγωγής και παρακολούθησης απομακρυσμένων διαλέξεων μέσω υπολογιστή ή κινητού MS Teams, η οποία είναι ενεργοποιημένη για όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου.

Σύντομο βίντεο σχετικά με τη δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικών διαλέξεων στο MS Teams έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση: https://www.youtube.com/watch?v=0mxg2-T8q6c

Κάθε διδάσκων θα αναρτήσει τους σχετικούς συνδέσμους για κάθε μάθημα του ΠΜΣ στην πλατφόρμα eclass, οπότε παρακαλείσθε να ενημερωθείτε έγκαιρα.
Η έναρξη της διαδικασίας θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα.