Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Ενδιαφέροντος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21 παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020.