Προκήρυξη – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 υποβάλλονται μέχρι 18 Σεπτεμβρίου 2020, σύμφωνα με την προκήρυξη.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21 παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020.