Προκήρυξη – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 υποβάλλονται μέχρι 13 Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα με την προκήρυξη.