Συνεντεύξεις στα πλαίσια της διαδικασίας επιλογής για ένταξη στο ΠΜΣ

Οι συνεντεύξεις στα πλαίσια της διαδικασίας επιλογής για ένταξη στο ΠΜΣ «Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα» θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 4/10, 12:00 στον ακόλουθο χώρο:

Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη 2, Θηβών 250, Αιγάλεω 12244

Κτίριο ΖΒ, Αίθουσα ΖΒ-213