ΠΜΣ: Διαδίκτυο Των Πραγμάτων Και Ευφυή Περιβάλλοντα

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 


 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Διαδίκτυο Των Πραγμάτων Και Ευφυή Περιβάλλοντα», από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Διαδίκτυο Των Πραγμάτων και των Ευφυών Περιβαλλόντων» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Το εν λόγω ΠΜΣ εγκρίθηκε από το ΥΠ.Π.Ε.Θ (ΦΕΚ 3214/τ.Β/6-8-2018) και από τη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την Πράξη 8/10-05/2018.

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ εστιάζει σε τεχνολογίες αιχμής που άπτονται της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού, δίνοντας έμφαση σε ταχέως αναπτυσσόμενα πεδία που περιλαμβάνουν τα Ευφυή Περιβάλλοντα, το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και τα Κυβερνο-φυσικά Συστήματα. Μέσα στα πλαίσια των συγκεκριμένων επιστημονικών περιοχών, το Πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη της θεωρητικής έρευνας, στην διεύρυνση των γνώσεων των φοιτητών/φοιτητριών με πρακτικές εφαρμογές, αλλά και στην ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας με ειδικούς στην εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών. Επιπλέον, το ΠΜΣ θα καλλιεργήσει το έδαφος και θα δώσει στους φοιτητές τα κατάλληλα εφόδια ώστε, εφόσον αυτοί το επιθυμούν, να συνεχίσουν την ερευνητική τους πορεία, εκπονώντας διδακτορική διατριβή στα συγκεκριμένα πεδία.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ

Γρηγόρης Καλτσάς

Καθηγητής

Ανακοινώσεις
Συνεντεύξεις στα πλαίσια της διαδικασίας επιλογής για ένταξη στο ΠΜΣ

Συνεντεύξεις στα πλαίσια της διαδικασίας επιλογής για ένταξη στο ΠΜΣ

Οι συνεντεύξεις στα πλαίσια της διαδικασίας επιλογής για ένταξη στο ΠΜΣ «Διαδίκτυο των Πραγμάτων και ...
Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Ενδιαφέροντος

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Ενδιαφέροντος

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα παρατείνεται μέχρι την Τετάρ ...
Έναρξη πρώτου κύκλου

Έναρξη πρώτου κύκλου

Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ...
Υποβολή Αίτησης Ενδιαφέροντος

Υποβολή Αίτησης Ενδιαφέροντος

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα υποβάλλονται μέχριΣεπτεμβρίου, σύμφωνα με ...